Browsing Category

מאמרים בתיכנות

הידור והרצה בג’אווה

בשפת JAVA ההידור (הליך הקומפילציה/ הקימפול- Compiling) מתבצע כרגיל על ידי מהדר. המהדר יכול להיות תוכנת IDE (סביבת תכנות משולבת) איתה כותבים את הקוד וגם מקמפלים אותו, או קובץ הרצה הכלול בשפה כמו javac.exe שמבצע את הליך הקימפול בעצמו (לשם…

סוגי שגיאות בתכנות

שגיאות קומפילציה (Compiling Error/ Compilation Problem)- שגיאות אשר קורות בזמן הקומפילציה ולמעשה לא מאפשרות לסיים את תהליך הקימפול עד תומו. שגיאות מסוג זה יכולות להיות שגיאות תחביר (Syntax Error) כמו החמצה של ';' בסוף משפט. שגיאות אלו הן…

משתנים, שיטות ומחלקות מסוג Final

בשפת ג'אווה התכונה Final יכולה לתאר: - משתנים - במצב זה Final משמעותו קבוע או משתנה בעל ערך קבוע. ברגע שיקבע ערכו של המשתנה, הוא לא יוכל לעבור שינוי בזמן הריצה של התוכנית. אציין כי לא חייב לתת ערך למשתנה בעת יצירתו, כלומר ניתן להקצותו…

הורשה ופולימורפיזם

הורשה (תורשה או ירושה- Inheritance) הינה אחד העקרונות הראשיים הבאים לידי ביטוי בתכנות מונחה עצמים (OOP). הורשה מאפשרת לרשת ממחלקה מסויימת את "היכולות" שלה, שהן התכונות והמתודות שלה- איברי המחלקה (Class Members) ע"י מחלקה אחרת שניקראת המחלקה…

מהו משתנה סטטי?

משתנה סטטי משתנה סטטי בתכנות מונחה עצמים (OOP) הוא משתנה המוקצה באופן חד פעמי למחלקה ולא לכל מופע של מחלקה (אובייקט) שנוצר בניגוד למשתנה פנימי של מחלקה המוקצה לכל אובייקט ואובייקט מסוג המחלקה. המשתנה נוצר עם הפניה הראשונה לאחת הפונקציות…