תנאי שימוש

 

 1. כל שימוש באתר מהווה הסכמת המשתמש לכלל תנאי האתר:
 2. כל קשר, ניסיון שימוש, שימוש באתר בפועל וכן התוצאות של אלו יהיה באחריות המשתמש בלבד. צוות האתר אינו אחראי לכל נזק שייגרם כתוצאה משימוש באתר ותכניו, לרבות פעילות על בסיס מדריכים המפורסמים בו.
 3. האתר, תכניו והכלים בו מוצעים לשימוש כמות שהם (AS-IS). בנוסף, לא מוצעים למשתמש שירותי תמיכה משלימים כלשהם. למשתמש לא תהיה כל טענה או תלונה כלפי צוות האתר באשר לאלו, או לאופיו, מבנהו ואופן פעולתו של האתר. לצד כל זאת, צוות האתר ישמח לשמוע הערות והצעות ייעול ולבחון אותן. פרטי ההתקשרות עם צוות האתר מופיעים בעמוד צור קשר.
 4. אין להעתיק כל תוכן שהוא מהתכנים המפורסמים באתר ללא אישור מפורש שניתן מראש מצוות האתר.
 5. ניתן לשתף פרסומים מהאתר אך ורק באמצעות מתן קישור או אזכור לאתר או לתוכן הרלוונטי.
 6. כל ניסיון לפגוע או לשבש פעילות תקנית של מערכות האתר, לרבות ניסיון חבלה בתשתיות ובשרתי האתר, בתקשורת איתו, בבסיסי הנתונים אסורים בהחלט.
 7. אין להשתמש באתר לצורכי פרסום עצמאיים, לרבות עבור גורם אחר, ללא אישור מפורש שניתן מראש מצוות האתר.
 8. צוות האתר אינו מתחייב לתחזוקת האתר, המשכיות קיומו של האתר לאורך זמן ולרמת זמינות מסוימת שלו.
 9. צוות האתר אינו מתחייב לקיום והחלה של רמת אבטחת מידע מסוימת לצד שמירה על סודיות המידע ולא יהיה אחראי לכל נזק שיגרם, לרבות, מדלף מידע, שיבוש או אובדן מידע.
 10. צוות האתר אינו אחראי לביצועי האתר או תאימות האתר בצד המשתמש.
 11. צוות האתר אינו מתחייב לשמירת המידע באתר, לרבות מאגר משתמשים רשומים ותגובות.
 12. צוות האתר שומר לעצמו כל זכות לחסום או להגביל גורמים מסוימים מגישה לאתר ומשימוש בו, זאת על פי שיקול דעתו הבלעדי, ללא מתן כל הסבר.
 13. שימוש באתר מהווה הסכמה מלאה לכך שכחלק מפעילותו השוטפת של האתר, רכיבים מסוימים עושים שימוש במידע שנגיש להם מצד המשתמש. הם מזהים אותו, מעבדים ועשויים לשמור מידע מסוים של המשתמש. מידע זה כולל, אך לא רק, כתובות IP, גרסאות תוכנה, שפות, פלטפורמות, נתוני זמן. המידע עשוי להישמר במספר מאגרי נתונים שאינם מוגבלים רק למסגרת האתר אלא לגורמים אחרים. אחד המנגנונים הוא שמירת קובצי עוגיות בצד המשתמש.
 14. כל שימוש במידע שייעשה על ידי גורמים אחרים הוא באחריות אותם גורמים כמוצהר במדיניות הפרטיות שלהם ולצוות האתר אין כל קשר אליו.
 15. צוות האתר שומר לעצמו את הזכות למסור מידע שברשותו על המשתמש במידה ויתבקש מרשויות החוק.
 16. תקנון שימוש זה נכתב ע"י צוות האתר SmarTech PCs.
 17. תנאי האתר עשויים להשתנות מעת לעת. צוות האתר אינו חייב לעדכן את המשתמשים על שינויים אך תנאי השימוש העדכניים יופיעו בעמוד זה. באחריות המשתמש לעקוב אחר שינויים ולהכיר את התנאים.